26 Ιουνίου 2018

Αυτή είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη 15.000 ανέργων- Αναλυτικά η απόφαση!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΑΕΔ
Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για την πρόσληψη 15.000 ανέργων.Η συγκεκριμένη απόφαση, εμπεριέχει όλα τα στοιχεία της προκήρυξης. Ωφελούμενοι:

Άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 18-29 ετών
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
Εγγεγραμμένοι πτυχιούχοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Σημειώστε:

Οι ωφελούμενοι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Να είναι ηλικίας 18-29 ετών

Που και πώς θα απασχοληθούν:

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της Οικονομίας
Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγούνται με το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 12 μήνες, για προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων (3 - 12 μήνες εκτός εργασίας)
Με βάση τον σχεδιασμό, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για ακόμη 3 μήνες, με δικά τους έξοδα
Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα για επιδότηση των επιχειρήσεων για 15 μήνες (12 + 3), εφόσον προσλάβουν ανέργους, χωρίς να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας στην συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: