25 Ιανουαρίου 2017

«Αυτοί που έφεραν το χρέος στο 185% και την ανεργία στο 27.5% δεν δύναται να επιστρέφουν στο πολιτικό προσκήνιο ως νέοι σωτήρες»!!!

image
Στο Νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών για τους Ορκωτούς Λογιστές, Ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρίες τοποθετήθηκε ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Β΄ Περιφέρειας Θεσ/νίκης Γ Λαζαρίδης.
Στην αρχή ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ. για το νομοσχέδιο σχολίασε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, για αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος, μέσω εκλογών και αναρωτήθηκε δικαίως, ποιοι θα τους αντικαταστήσουν(;).
Αυτοί που έφεραν το χρέος στο 185% και την ανεργία στο 27.5% δεν δύναται να επιστρέφουν στο πολιτικό προσκήνιο ως νέοι «σωτήρες», για το μόνο που είναι ικανοί, είναι η ολοκλήρωση της καταστροφής.

Όσον αφορά το παρόν Ν/Σ, που έχει τίτλο «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», βάζει κανόνες σε ένα σημαντικό φορέα της οικονομικής ζωής, τους ορκωτούς λογιστές και κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 43/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.
Η Οδηγία αυτή, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε καθορίζει τους όρους χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο των φυσικών προσώπων και οντοτήτων, όπως αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Σκοπός της τροποποίησης, να αυξηθεί ο ελάχιστος βαθμός σύγκλισης σε ό,τι αφορά τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργούνται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι.
Επίσης, επιδιώκεται η ενίσχυση της δημόσιας εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, ώστε να εντοπίζονται, να αποτρέπονται και να προλαμβάνονται οι παραβάσεις των εφαρμοστέων κανόνων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες.
Στόχος φυσικά η πάταξη της διαφθοράς και η εισαγωγή των μηχανισμών, βάσει των οποίων θα ελέγχονται οι ορκωτοί λογιστές και οι εταιρείες που πραγματοποιούν την εκπόνηση και τους ελέγχους των ισολογισμών.
Το πνεύμα του νομοσχεδίου είναι σαφές και υιοθετείται από την πλειοψηφία των κομμάτων.
Τέλος, υποστήριξε την υπ’ αριθμ. 897/132 τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου (του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017), σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την περαίωση των σπουδών τους και την απόκτηση των πτυχίων τους.
Ακολουθεί το βίντεο με την ομιλία:

Posted by netakias.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια: