23 Απριλίου 2018

Συντάξεις: Ποιοι φεύγουν πριν τα 67 με πλήρη σύνταξη στα 60 και τα 62 – Τα νέα όρια ηλικίας σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΔΕΚΟ

83889.jpg– Η ημερομηνία πρόσληψης και τα έτη υπηρεσίας κλειδί για το όριο συνταξιοδότησης

– Συντάξεις 10 και 12 χρόνια νωρίτερα για χιλιάδες εργαζόμενους σε Δημόσιο – ΙΚΑ – ΔΕΚΟ
– Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας ανά κατηγορία
Είναι χιλιάδες εκείνοι που μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις του νόμου και να βγουν σε πλήρη ή πρόωρη σύνταξη ακόμη και 12 ή και 15 έτη νωρίτερα από ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος.


Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την ημερομηνία πρόσληψης, τον αριθμό των ετών υπηρεσίας αλλά και τα τέκνα για τις γυναίκες. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ασφαλισμένοι σε Ειδικά Ταμεία που μπορούν να αποχωρήσουν πολύ νωρίτερα από τα 67 έτη γλιτώνοντας ως και 15 έτη εργασίας.

Δημόσιο:

Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 ή ένσημα προ του 1983 εκτός Δημοσίου
Έτη υπηρεσίας

Ηλικία συνταξιοδότησης

37 (31/12/15)


61
το 2019

62,6
το 2020

64
το 2021

65,6
το 2022

67
Μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών

Με ανήλικο και 21,6 έτη το 2010 και ηλικία 50 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015

50
Έως 31/12/15

55
το 2016

56,9
το 2017

58,5
το 2018

60,2
το 2019

61,1
το 2020

63,7
το 2021

65,3
το 2022

67
Με ανήλικο και 22 έτη το 2011 και ηλικία 55 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015

55
Έως 31/12/15

56,6
το 2016

58
το 2017

59,6
το 2018

61
το 2019

62,6
το 2020

64
το 2021

65,6
το 2022

67
Όσοι συμπλήρωσαν στο διάστημα από 19/8 έως 31/12/2015 την ηλικία των 55 έως 60 ετών αποχωρούν με τα νέα όρια ηλικίας έως το τέλος του 2016, για πλήρη σύνταξη, ενώ για μειωμένη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.

Ο χρόνος ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν έως το 2012 είναι από 15 έως 35 έτη, που αναγνωρίζεται με εξαγορά μέχρι 4 και 5 πλασματικών ετών.

Όσοι είχαν τις ηλικίες έως 60 ετών μέχρι 18/8/2015 και αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2016 μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, είτε φέτος ,είτε στα επόμενα χρόνια χωρίς να επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας.
Με αίτηση έως το τέλος του 2016 η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών τους από το 2002 έως το 2016.
Τα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη ως το 2010:

Κατηγορία

Χρόνος ασφάλισης
Ηλικία για πλήρη σύνταξη ως 18/8/2015
Ηλικία για μειωμένη σύνταξη ως 18/8/2015
Συνολικός χρόνος ασφάλισης ως 18/8/2015 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας
Ηλικία συνταξιοδότησης 2016 με συνολικό χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2015
Γυναίκες με ανήλικο

25 έτη ως το 2010
50 ετών
Δεν προβλέπεται
37 έτη
55,11 ετών
Γυναίκες χωρίς τέκνα ή με ενήλικα τέκνα

25 έτη από ’98 ως 2001
58,6 ως 60 ετών
55 ετών
37 έτη
55,11 ετών
Γυναίκες με ανάπηρο παιδί ή σύζυγο

25 έτη ως το 2010
50 ετών
Δεν προβλέπεται
37
55,11 ετών
Άνδρες

25 έτη ως το 2010
60,6 ως 65 ετών
60 ετών
37 έτη
Εκπαιδευτικοί

25 έτη ως το 2010 και 30 συνολικά
60 ή 60,11 ως το τέλος του 2016
Δεν προβλέπεται
37 έτη
Τρίτεκνες γυναίκες

15 έτη
65 ετών
Δεν προβλέπεται
20 έτη
Άνδρες και γυναίκες με 35ετια

35 έτη
58
Δεν προβλέπεται
37 έτη
Για όσους έχουν προσληφθεί μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 και το 2012:

Κατηγορία ασφαλισμένων

Ηλικία που συμπληρώθηκε από 19/8/2015 ως 31/12/2015
Ηλικία για πλήρη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά
Ηλικία για μειωμένη σύνταξη με αίτηση από 2016 και μετά
Γονείς με 25 έτη το 2011 και ανήλικο παιδί

52 ετών
55 ετών
Δεν προβλέπεται
Γονείς με ανήλικο παιδί το 2012 και ανήλικο παιδί

55 ως 55,4 ετών
56,6 ετών
Δεν προβλέπεται
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (μειωμένη)

56 ως 56,4 ετών
57,5 ετών
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2012(πλήρης)

61 ως 61,4 ετών
61,9 ετών
Ασφαλισμένοι με 25 έτη ως το 2012 (μειωμένη)

58 ως 58,4 ετών
59,2 ετών
Ασφαλισμένοι με 25 έτη το 2011 (πληρης)

63 ως 63,4 ετών
63,6 ετών
Ασφαλισμένοι με 35 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών

58 ετών
58,6 ετών
Δεν προβλέπεται
Ασφαλισμένοι με 37 έτη ως το 2016 με εξαγορά πλασματικών

59 ετών
59,5 ετών
Δεν προβλέπεται
Γονείς με τρία παιδιά και 25 έτη το 2012

55 ως 55,4 ετών
56,6 ετών
Δεν προβλέπεται


Δεν υπάρχουν σχόλια: