16 Μαΐου 2018

EL E-001559/2018 Απάντηση της κας Bulc εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει τον κ. βουλευτή ότι τα τμήματα του οδικού δικτύου  «Τσακώνα-Καλό Νερό» και «Καλαμάτα-Ριζόμυλος» δεν χρηματοδοτούνται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η ΕΤΕπ είναι ενήμερη για τα δύο έργα στο πλαίσιο των συζητήσεών της με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν έχει υποβληθεί πρόταση στην ΕΤΕπ. Η χρηματοδότησή τους δεν προβλέπεται ούτε από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα εξετάσει όλες τις προτάσεις για έργα που είναι ώριμα για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και τους...
πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες για την εκτίμηση και έγκριση έργων από την ΕΤΕπ. Να αναφερθεί ενημερωτικά επίσης ότι, το 2017, η ΕΤΕπ υπέγραψε για νέα έργα στην Ελλάδα ύψους 2,1 δισ. EUR και προέβη στην εκταμίευση σχεδόν 1,9 δισ. EUR.
(14.5.2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια: