7 Δεκεμβρίου 2022

Αυξήσεις θα δουν οι συνταξιούχοι από το 2023

 Αυξήσεις από 40 έως 100 ευρώ το μήνα αναμένεται να πάρει η πλειονότητα των συνταξιούχων το 2023, με ένα ετήσιο όφελος από 600 έως και 1.200 ευρώ.

Ωστόσο, για χιλιάδες συνταξιούχους λαμβάνουν μικτό ποσό κύριας σύνταξης πάνω από 1.650 ευρώ, οι αυξήσεις του 2023 θα είναι υψηλότερες και θα ξεπεράσουν και τα 200 ευρώ μηνιαίως.

Συνολικά, αυξήσεις θα δουν σχεδόν 1,7 εκατ. συνταξιούχοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: