7 Νοεμβρίου 2016

Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά προς την Κομισιόν για τη διάθεση κονδυλίων από την Ελλάδα για τους Ρομά

Σχετική εικόνα
Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου στην Ευρωβουλή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς, με την οποία ερωτάται η Επιτροπή εάν γνωρίζει τα ακριβή ποσά που πρόκειται να δαπανηθούν στην Ελλάδα για τους Ρομά κατά την περίοδο 2014-2020.
Ειδικότερα, στην Γραπτή Ερώτησή του που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «σύμφωνα με την Έκθεση 14/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ένταξη των Ρομά που προωθείται μέσω χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων της Ε.Ε., εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των κονδυλίων».

Ο Νότης Μαριάς τονίζει ότι «όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, ενώ αναφέρεται ρητά η ένταξη των Ρομά στον κανονισμό για τα ΕΔΕΤ, δεν αναφέρεται το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης ούτε το χρηματικό ποσό που διατίθεται στις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών. Ωστόσο, οι ελεγκτές στις συστάσεις τους αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίζουν σαφώς το ύψος της χρηματοδότησης που προορίζεται για τα προγράμματα που αφορούν τους Ρομά».
Συνεχίζοντας ο Νότης Μαριάς αναφέρει ότι «παρότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα αριθμητικά στοιχεία, από τα έγγραφα σχεδιασμού των κρατών μελών προκύπτει ότι, για την περίοδο 2014-2020, έχουν δεσμευτεί συνολικά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων όπως είναι και οι Ρομά.
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, υπολογίζεται ότι από τα 15,11 δις. ευρώ της κοινοτικής χρηματοδότησης που θα λάβει την περίοδο 2014-2020, περίπου 1 δις ευρώ προορίζεται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Μέρος αυτού του ποσού μπορεί να χρηματοδοτήσει και δράσεις που αφορούν τους Ρομά».
Εν όψει των παραπάνω ο Νότης Μαριάς ρωτά την Επιτροπή, τι ύψος κονδυλίων πρόκειται τελικά να διαθέσει η Ελλάδα, κατά την περίοδο 2014-2020, για τους Ρομά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Σύμφωνα με την έκθεση 14/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ένταξη των Ρομά που προωθείται μέσω χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων της Ε.Ε., εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των κονδυλίων.
Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, ενώ αναφέρεται ρητά η ένταξη των Ρομά στον κανονισμό για τα ΕΔΕΤ, δεν αναφέρεται το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης ούτε το χρηματικό ποσό που διατίθεται στις εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών.
Ωστόσο, οι ελεγκτές στις συστάσεις τους αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίζουν σαφώς το ύψος της χρηματοδότησης που προορίζεται για τα προγράμματα που αφορούν τους Ρομά.
Παρότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα αριθμητικά στοιχεία, από τα έγγραφα σχεδιασμού των κρατών μελών προκύπτει ότι, για την περίοδο 2014-2020, έχουν δεσμευτεί συνολικά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων όπως είναι και οι Ρομά.
Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, υπολογίζεται ότι από τα 15,11 δις. ευρώ της κοινοτικής χρηματοδότησης που θα λάβει την περίοδο 2014-2020, περίπου 1 δις προορίζεται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Μέρος αυτού του ποσού μπορεί να χρηματοδοτήσει και δράσεις που αφορούν τους Ρομά.
Συνεπώς, ερωτάται η Επιτροπή, τι ύψος κονδυλίων πρόκειται τελικά να διαθέσει η Ελλάδα, κατά την περίοδο 2014-2020, για τους Ρομά;


Δεν υπάρχουν σχόλια: