16 Δεκεμβρίου 2016

Καλαμάτα:Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει να δηλώσουν τις έτοιμες για διαχείμαση κυψέλες το αργότερο μέχρι 31/12/2016

Αποτέλεσμα εικόνας για μελισσοκόμοι
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους της περιοχής μας: 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 2015/1366 τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση στην επικράτειά τους μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Κατά συνέπεια όλοι οι μελισσοκόμοι – κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων, πρέπει...
να δηλώσουν τις έτοιμες για διαχείμαση κυψέλες το αργότερο μέχρι 31/12/2016 στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας (Διοικητήριο Καλαμάτα , Γραφείο 214 τηλ. 2721361214) . 
Οι μελισσοκόμοι που δεν δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμασης θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Έντυπα αιτήσεων καθώς και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στο γραφείο 214 της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Μεσσηνίας τηλ 2721361214 Πληροφορίες κ. Μανωλόπουλο Δ. και Πράττη Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: