21 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ
Τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ προκηρύσσουν Διαγωνισμό για τη χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών για το Σχολικό Έτος 2017-2018. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα φοιτήσουν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, του Λυκείου και του ΙΒ DP. Θα χορηγηθούν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) ακαδημαϊκές υποτροφίες: 1. Είκοσι (20) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθη- τές και μαθήτριες που, κατά το σχολικό έτος 2017- 18, θα φοιτήσουν στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις του Γυμνασίου και στις Α’, Β’ τάξεις του Γενικού Λυκείου. 2.
Τέσσερις (4) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθη- τές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα φοιτήσουν στις τάξεις ΙΒ DP1, IB DP2 και στην Γ’ Λυκείου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 (17.00-21.00), στις εγκαταστάσεις των Εκ- παιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ, στη Βάρη Αττικής. Αναλυτικές πληροφορίες και η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο διαγωνισμό βρίσκονται στη διεύθυνση http://geitonas.edu.gr Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να δηλώσουν συμμε- τοχή στο διαγωνισμό μέχρι τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδια- φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο (τηλ. 210-9656200, κ. Κιούση Γεώργιο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: