28 Φεβρουαρίου 2017

Χάνουν οι Μανιάτες τις περιουσίες τους!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜάνηΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ
Οι αεροφωτογραφίες του 2007 θεωρούνται έγκυρες και όχι του 1945. Αν το 2007 παρουσιάζουν θαμνώδη φυτοκάλυψη ύψους θάμνων 25 εκατοστών, στο 30% της έκτασης, θεωρούνται δάσος, δηλαδή όσα κτήματα έχουν ασπαλαθρούς, φάνες, φασκόμηλο, σπάκα, φρύγανα κ.λπ.
Τον Μάιο του 2014 (μετά τις εκλογές), θα γίνει ανάρτηση των δασικών χαρτών για το χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων. Κάθε ιδιοκτήτης τότε, μπορεί να κάνει ένσταση που θα του κοστίσει 500-1000 €.

Με το νόμο 998 του 1997, χαρακτηρίζεται δασική έκταση εκείνη που είχε χαρακτηριστεί έτσι το 1945 αλλά και κείνη που ενώ ήταν καλλιεργήσιμη ή χορτολιβαδική το 1945, με την εγκατάλειψη, τον εμφύλιο, την αστυφιλία, φύτρωσαν θάμνοι, ασπαλαθροί, σκίνα, φάνες, φρύγανα, ασπερδούκλια, φασκόμηλο, σπάκα, φλώμοι κ.λπ., δηλαδή όλη η Μάνη.
Ενώ το 1945 ήταν χορτολιβαδική έκταση, τώρα θέλουν να την χαρακτηρίσουν δασική.
  
Εκεί που πρώτα ήταν αλώνια, μαντριά, χτάρια και έσπερναν στάρι και λούπινα, τώρα δεν θα έχεις δικαίωμα να την χρησιμοποιείς.
Η χρήση του δήθεν «Μανιάτικου δάσους», δηλαδή τα αγριόματα, θα υπάγονται στους νόμους χρήσης του δάσους δέντρων κ.λπ.
Ντροπή! Ντροπή! Διώχνουν τους Μανιάτες από τον τόπο τους. Επίσης, η έλλειψη συμβολαίων και πολλών κληρονόμων, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την απόδειξη των ιδιοκτησιών καθώς επίσης την υποχρέωση τοπογραφικών για να κατοχυρώσεις την ιδιοκτησία σου!
Η πρότασή μας είναι:
Να χαρακτηριστεί η Μάνη χορτολιβαδική περιοχή όπως ήταν το 1945 και όχι όπως αγριέψε το 2007.
Άλλως, αυτές τις περιουσίες συν τω χρόνω, ετοιμάζονται να τις ιδιοποιηθούν οι επιτήδειοι με ειδικούς νόμους εκμετάλλευσης του δάσους (Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ που επιτρέπει υπό προϋποθέσεις κάθε πιθανή χρήση δασικών εκτάσεων).

Τι είναι Δάσος
(σύμφωνα με το νόμο)
1.  Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
2. ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά σε μια έκταση όταν:
Οι κόμες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή, καλύπτουν τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (συγκόμωση 0,25) της έκτασης του εδάφους.
Τα δασικά οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τις επόμενες διακρίσεις:
α) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη κατακόρυφη δομή (ορόφους) και οι κόμες τους καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό του εδάφους (συγκόμωση μεγαλύτερη του 0,30), η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δάσος, με την προϋπόθεση ότι η συγκόμωση του ανορόφου (του φυλλώματος) υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά (0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου (κορμός), η συγκόμωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) (δηλαδή οι φάνες).
β) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται από δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων που εμφανίζονται σε θαμνώδη μορφή.

Δηλαδή οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν οι θάμνοι: φασκόμηλο, ασπαλαθρός, πουρνάρι, φρύγανο, ασφάκα, ήφανα κ.λπ. θεωρούνται 
δάσος.

Άποψη της Πανελληνίου Ομοσπονδίας
Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)

Η ΠΟΜΙΔΑ ενδιαφέρεται ζωηρότατα για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αν αυτό καταρρεύσει τότε ούτε ζωή νοείται, ούτε η ιδιοκτησία θα έχει οποιαδήποτε αξία. 
* Ο χαρακτηρισμός του τι είναι δάσος ή δασική έκταση πρέπει να γίνεται βάσει του τι ορίζει ο νόμος και όχι του τι κρίνει κατά περίπτωση ο κάθε δασάρχης, όπως όριζε ο δασικός νόμος 3208/2003.
* Στο άρθρο 5 § 3 του δασικού  νόμου 3208/2003, με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην § 4 του άρθρου 27 του ν. 2664/1998, προβλέπεται η δυνατότητα αναμόρφωσης ενός κυρωθέντος δασικού χάρτη με την προσθήκη σ' αυτόν δήθεν νέων δασικών εκτάσεων.
Η κύρωση όμως των δασικών χαρτών και η σύνταξη του δασολογίου και στη συνέχεια η κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου πρέπει να θέσει οριστικό τέρμα στην μεγάλη ανασφάλεια που διακατέχει τον κόσμο ως προς το τι είναι δάσος ή δασική έκταση.
 Εάν ένα ιδιωτικό ακίνητο εμφανίζεται ως μη δασικό στον κυρωμένο χάρτη, και κάποια χρόνια μετά την κύρωση του χάρτη εμφανίσει δασική βλάστηση λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη του, αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να δίνει το δικαίωμα στη δασική υπηρεσία να το προσθέσει στον κυρωμένο δασικό χάρτη ως δήθεν νέα δασική έκταση, ανατρέποντας και τις σχετικές εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο! Αυτό συνιστά υπέρμετρη δέσμευση και ουσιαστική δήμευση της περιουσίας του πολίτη και εν πάση περιπτώσει, η διαιώνιση μιας τέτοιας απειλής θα οδηγεί μοιραία σε καταπίεση των πολιτών και σε συναλλαγές.
Το αυτό σημαντικό θέμα, αν δεν λυθεί εγκαίρως, με βεβαιότητα θα δημιουργήσει προβλήματα στην μελλοντική πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου...
  
Μανιάτες! Ζητήστε από τους πολιτικούς, τους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχη και δημάρχους να χαρακτηριστεί η Μάνη
χορτολιβαδική όπως ήταν το 1945 όχι όπως ήταν το 2007.
Άλλως θα χάσουμε τις ιδιοκτησίες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: