8 Μαΐου 2017

ΜΕΣΣΗΝΙΑ:ΣΧΟΟΑΠ ΙΘΩΜΗΣ=ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Σχετική εικόνα
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Παμίσου 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της Μεσσηνιακής Πεδιάδος μεγάλο μέρος της οποίας ανήκει στο Δήμο Ιθώμης και συγκεκριμένα στα Δ.Δ Βαλύρας Λάμπαινας και Αριστοδημείου. Από την αρχαιότητα η κατάκτηση της Μεσσηνίας προσέλκυε πάντα τους Σπαρτιάτες, διότι εκείνο που διαπίστωναν ήταν η γονιμότητα των εδαφών της. Για το λόγο αυτό η πεδιάδα της κάτω Μεσσηνίας αποκαλείται «Μακαρία». Καθώς η ευφορία της γης είναι συνάρτηση θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους, συμπεραίνεται ότι η Μεσσηνιακή πεδιάδα είναι από τις γονιμότερες των ελληνικών πεδιάδων και έχει την μεγαλύτερη ποικιλία σε καλλιέργεια.Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: