26 Ιουλίου 2021

Μήπως ενδείκνυται η αναθεώρηση αδειών οδηγήσεως;;

Είναι ασύλληπτα τα τροχαία δυστυχήματα που συμβαίνουν καθημερινώς με απώλειες ανθρωπίνου δυναμικού της Κοινωνίας την στιγμήν κατά την οποίαν το Δημογραφικόν πρόβλημα τείνει να αφανίσει τον Ελληνικόν πληθυσμόν!

n  Καθημερινώς τροχαία δυστυχήματα.

n  Καθημερινώς θάνατοι κυρίως νέων.

n  Καθημερινώς αφανισμός οικογενειών. 

n  Καθημερινώς απορφανισμοί παιδιών.

n  Καθημερινώς τραυματισμοί με δυσκολίαν στα άτομα να επανέλθουν στην εργασίαν ή την δημιουργίαν οικογενείας.

n  Καθημερινώς αποδεκατισμός της Ελληνικής Κοινωνίας άνευ λόγου.

 Ο μόνος λόγος είναι η κακή οδήγηση οχημάτων και η περιφρόνηση των σημάτων της Τροχαίας κινήσεως. Η περιφρόνηση γίνεται είτε από πλημμελή γνώση οδηγήσεως, είτε από περιφρόνηση των κανόνων κυρίως από νεαρούς ευκατάστατους οι οποίοι αν συλληφθούν θα πληρώσουν το πρόστιμον και τίποτε δεν συνέβη γι’ αυτούς, ή από ανοήτους οι οποίοι νομίζουν ότι θα παρανομήσουν και δεν θα γίνουν γνωστοί!!!

Τα πρόστιμα που επιβάλλει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι αποτρεπτικά όσον υψηλά και αν είναι.  Βασικόν αποτρεπτικόν είναι η στέρηση του δικαιώματος οδηγήσεως και η αφαίρεση της αδείας του οχήματος για ένα εξάμηνον αρχικώς. Το μέτρον αυτό θα καθιστά τους οδηγούς άκρως προσεκτικούς γιατί δεν θα έχουν όχημα, κατά μείζονα δεν λόγον αν το όχημα είναι επαγγελματικόν. Τα χρηματικά πρόστιμα θα τα πληρώσουν ή θα τα αφήσουν απλήρωτα οπότε η τιμωρία είναι ανύπαρκτη! Η έλλειψη οχήματος όμως είναι αμφίκοπος μάχαιρα.

Οι Βουλευτές που ψηφίζουν τους Νόμους χωρίς να τους μελετούν, πως αιθάνονται για τον υπάρχοντα ΚΟΚ, αλλά και τους προΐσχύσαντες, αφού τα τροχαία κυριαρχούν καθημερινώς και αποδεκατίζουν  τον πληθυσμόν;;;  Δοκιμάζονται από τον αφανισμόν των Ελλήνων ;; Ανησυχούν για την ραγδαίαν μείωση του Πληθυσμού; Και τι κάνουν προς αποτροπήν οι νομοθετούντες; ; Έχουν τύψεις για τον αποδεκατισμόν του Ελληνικού πληθυσμού από θανάτους εκ τροχαίων; Διερωτήθησαν τι θα γίνει η Ελλάδα με αυτόν το θανατικόν το οποίον είναι  ελέξιμον, αλλά δεν κινητοποιεί όπως πρέπει τους υπευθύνους;; Κάθισαν κύκλω  της τραπέζης να σκεφθούν πως πρέπει να αντιμετωπισθεί η μεγίστη αυτή ανθρωποβόρος μάστιγα; Να προτείνουν λύσεις και όχι μόνον  να ψηφίζουν ότι προτείνουν  άλλοι! Προσωπικώς οσάκις ακούμεν θανάτους από τροχαία υφιστάμεθα μεγίστην στενοχωρίαν, θλίψη αλλά και μέγαν παράπονον για το τι κάνει το Κράτος προς περιστολήν του θανατηφόρου αυτού μέσου;

Ένα μέσον ελέγχου της ικανότητος οδηγήσεως είναι ο επανέλεγχος της αδείας

οδηγήσεως από τον Πρωθυπουργόν μέχρι τον  αγρότην οδηγόν αγροτικού μηχανήματος. Οι μη ικανοί θα επανεξετάζονται μετά εξάμηνον! Με τον τρόπον αυτόν σίγουρα θα έλθουν στην επιφάνειαν πλημμελώς ικανοί οδηγοί. Και μάλλον θα συνετισθούν!!

Τολμήσατέ το !

24 Ιουλίου 2021

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: