3 Μαΐου 2022

«Δουλέψετε διαφορετικά να σας απαλλάξω»

Την σύσταση  αυτήν έκαμε πριν ολίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός στους Υπουργούς του, πεπεισμένος ότι ορισμένοι δεν εργάζονται όσον πρέπει, πλην δεν τους αλλάζει άρδην, αλλά τους διατηρεί. Για να εργαστούν περισσότερον οι  Υπουργοί  είναι «κομμάτι δύσκολον», αφ΄ ενός γιατί  ίσως να μη έχουν τις δυνάμεις, αλλά αφ’ εταίρου, το και σπουδαιότερον, γιατί ολημερίς είναι εκτός των Γραφείων τους και συγκεκριμένως στις Τηλεοράσεις, τα Ραδιόφωνα, τις συνεντεύξεις και ότι είναι για την προσωπικήν τους προβολήν εμμέσως και βασικώς. Υπάρχουν και οι  εργαζόμενοι και δυσκόλως παρουσιαζόμενοι στα ΜΜΕ. Αυτό είναι μικρή εξαίρεση.  Οι πολύωρες παρουσιάσεις των Υπουργών στις Τηλεοράσεις δεν είναι στα καθήκοντά τους και περιφρονούν τον ρόλον για τον οποίον εξελέγησαν. Το ύψιστον πολιτικόν λειτούργημα.

Θέτουν αυτό στο περιθώριον και  καθίστανται αμίσθωτοι δημοσιογράφοι! Αν επιθυμούν να ενημερώσουν τον Ελληνικόν Λαόν για κάποιον θέμα, αν μεν είναι απλούν θα το μεταβιβάσουν στον Υπουργόν Ενημερώσεως, αν δε είναι σοβαρόν θα καλέσουν στο Γραφείον τους τους πολιτικούς συντάκτες ώστε όλοι οι Έλληνες να λάβουν γνώση και όχι να ομιλούν  μονίμως μόνον από μίαν Τηλεόραση. Οι λοιποί που δεν βλέπουν   αυτήν, πως θα ενημερωθούν;

Φρένον και απαγόρευση στις Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα έπρεπε να θέσει ο Πρωθυπουργός και όχι να τους συστήνει να εργαστούν ειδάλως θα τους απαλλάξει των καθηκόντων τους! Δεν θα αλλάξουν τακτικήν αφού δεν έθεσε αυτήν την ουσιαστικήν προϋπόθεση! Αυτόν τον απαράβατον όρον. Εργασία στο Γραφείον και καμμία έξοδος από αυτό. Ούτε παρουσίες σε εγκαίνια ούτε τίποτε άλλον. Γραφείον και μόνον Γραφείον. Κάτι που ισχύει και για τον Πρωθυπουργόν, ο οποίος κινείται πολύ.

Δεν συγκινούν πλέον ορισμένοι Υπουργοί παρουσιαζόμενοι στις οθόνες. Το έχουν αντιληφθεί ή η υπερβάλλουσα οθονοπληξία δεν τους επιτρέπει κάτι τέτοιον; Μήπως με το πλησίασμα των εκλογών  θα πυκνώσουν  τις παρουσίες;

Τι σκοπεύετε να κάμετε  κύριε Πρωθυπουργέ για το συμφέρον του Λαού;;

2/5/2022

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: