27 Μαΐου 2022

Απαγόρευση ορυκτού πλούτου;;;;

Το άκουσα αλλά δεν το πιστεύω, ότι δηλαδή η Ελληνική Βουλή θα νομοθετήσει την απαγόρευση εξορύξεως  ορυκτού πλούτου προς προστασίαν της κλιματικής καταστάσεως! Ομοία απόφαση είναι παντελώς αβάσιμος.  Η εξόρυξη αυτή καθ΄εαυτήν δεν μολύνει το περιβάλλον. Επομένως δεν πρέπει να απαγορευθεί. Αν τα εξορυχθέντα προκαλούν κάποιες βλάβες στο περιβάλλον, από πλευράς Ελλάδος η βλάβη είναι ασήμαντος και ως εκ τούτου δεν πρέπει να απαγορευθεί κάθε εξόρυξη.   Η μεγίστη φθορά στο περιβάλλον γίνεται από την Αμερικήν, από την Κίναν και άλλες μεγάλες βιομηχανικές πόλεις οι οποίες είπαν μέχρι το 2050 θα χρησιμοποιούμεν αυτά τα μέσα και κατόπιν βλέπομεν! Αυτά ελέχθησαν σε πρόσφατην Παγκόσμια σύσκεψη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε εκεί ότι η Ελλάδα θα περιορίσει την χρήση λιγνίτη στα εργοστάσια της ΔΕΗ μέχρι το 2027 οπότε θα τον καταργήσει οριστικώς!!! Πού στηρήχθηκε; Καμμία πρόβλεψη για τα μελλοντικά καύσιμα όταν απαγορευθεί ο λιγνίτης! Και τα δυσμενή αποτελέσματα ήλθαν ραγδαίως με την Ρωσικήν εισβολήν στην  Ουκρανίαν. Θελήσαμεν εμείς το μυρμήγκι να πατήσομεν έναν ελέφαντα και δεν γνωρίζαμεν ούτε τον μύθον του Αισώπου για το κουνούπι και το βόδι. Ορμήσαμεν να πατήσομεν το ελέφαντα. Τώρα μας περιόρισε τις ενεργειακές προσφορές του και ψάχνομεν να βρούμεν εναλλακτικές λύσεις!

Αναφορικώς με την μόλυνση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Γίνεται σε μεγίστην έκταση αλλά το Κράτος δεν επεμβαίνει.

Περίπτωση πρώτη. Το οχήματα. Η κίνηση εκατομμυρίων οχημάτων καθημερινώς χωρίς αποχρώντα λόγον τα πλείστα μολύνουν αγρίως το περιβάλλον. Το Πάσχα κινήθηκαν πολλά εκατομμύρια αυτοκίνητα. Πόσους τόνους διοξείδιον εξέπεμψαν; Και αυτό γίνεται καθημερινώς με τις μετακινήσεις των νεόπλουτων με το ΙΧ αυτοκίνητόν τους και όχι με τα μέσα συγκοινωνίας. Στην Αγγλίαν το 70% κινείται καθημερινώς με τις συγκοινωνίες και το 30% με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετον. Επομένως ποιον περιβάλλον προστατεύομεν;

Περίπτωση Δευτέρα. Οι αναρίθμητες υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών στο Αιγαίον και η αναχαίτιση από Ελληνικά. Μόλυνση σε μεγάλον βαθμόν του περιβάλλοντος.

Περίπτωση τρίτη. Οι καθημερινές ασκήσεις σε ξηράν και θάλασσαν του Ελληνικού Στρατού και πολλές φορές με δεκάδες  ξένες συμμετοχές. Μόνον 60 πολεμικά έκαναν ασκήσεις με έδραν τον Άραξον πριν ολίγον και για μίαν εβδομάδα. Μόλυνση του περιβάλλοντος σε μεγάλον βαθμόν.

Περίπτωση τετάρτη. Οι πυρκαγιές. Τα χιλιάδες στρέμματα δασών  που καίγονται κατ’ έτος στην Ελλάδα  επιφέρουν δραματικήν φθοράν στο περιβάλλον. Καμμία σύγκριση με τα εργοστάσια των οποίων θέλομεν να απαγορεύσομεν τον λιγνίτην!

Περίπτωση πέμπτη. Ο περίπου εκατόν ημερών πόλεμος στην Ουκρανίαν έχει μολύνει αφόρητα το περιβάλλον και της χώρας αυτής  και της ιδικής μας, Ποια προστασία γίνεται στο κλίμα;;; Καμμία και από πουθενά.

Εδώ στην πρωτοπόρον Ελλάδα από 1ης Ιουνίου   θα μας επιβαρύνουν με 0.53 Ευρώ την εξάδα το πόσιμον νερόν για προστασίαν του περιβάλλοντος!! Τι είδους προστασία θα γίνει; Η επιβάρυνση γίνεται επειδή είναι συσκευασμένες με PVC, Να καταργηθεί η συσκευασία και να λαμβάνομεν τις φιάλες χύμα. 2,3, 4 όσες θέλομεν. Αυτό να απαιτήσει το αγοραστικόν κοινόν. Γιατί η πρόσθετη επιβάρυνση είναι εισπρακτική και όχι προστατευτική. Το ίδιον έγινε με τις σακούλες συσκευασίας. Τώρα παίρνομεν την ιδικήν μας και αποφεύγομεν την φορολογικήν απάτην. Ας πράξομεν το ίδιον και με το νερόν.

27/5/2022

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: