24 Σεπτεμβρίου 2022

Μία Πληγή Αθεράπευτη που Χρειάζεται Κατεπειγόντως Καυτηριασμόν από ένα Σύγχρονο Ηρακλή με τον Ιόλαο.

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: : https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  https://www.facebook.com/foteini.grammi Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

                                                          23.9.2022

Τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας μας καθημερινῶς ἀνακύπτουν τεράστια καὶ δυσεπίλυτα. Εἶναι ἠθικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, ἐθνικὰ καὶ κάθε ἄλλης μορφῆς. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ παραβλέψουμε καὶ νὰ μὴ στηλιτεύσουμε κάποιες κινήσεις καὶ ἔργα ποὺ κτυποῦν κατ’εὐθείαν τὸ κέντρον τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδας μας.

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ὑπῆρξε τὸ Βιβλίο τοῦ «συγγραφέως» πολιτικοῦ Μίμη Ἀνδρουλάκη μὲ τίτλον «Μν», ὁ ὁποῖος διαβάζεται ὡς «μὺ εἰς τὴν νύ» καὶ παραπέμπει εἰς τὴν λαϊκότατη ἔκφρασιν τοῦ γυναικείου αἰδοίου. Τὸ βιβλίον ἀπεικονίζει τὸν Ἰησοῦ Χριστὸν ὡς ἄνθρωπον ποὺ δυσκολεύεται νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ διὰ τοῦτο πυροδότησε τὶς ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκη ἐπυρπολήθησαν πολλὰ ἀντίτυπα ἀπὸ Χριστιανούς, διότι τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου εἶναι λίαν προσβλητικόν, βλάστημον καὶ αἴσχιστον.

Πολλοὶ ὅμως μεθοδεύουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀμνήστευσιν τοῦ τρισαθλίου αὐτοῦ συγγραφέως.

Ἀναζητεῖται, λοιπόν, ἕνας νέος Ἡρακλὴς καὶ Ἰόλαος.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

 

 

https://www.fotgrammi.gr/κοινωνία/επικαιρα-σταχυολογήματα/μία-πληγή-αθεράπευτη-που-χρειάζεται-κ/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: