30 Μαρτίου 2023

Περιφρονήσαμεν αφρόνως(;) το «Φοβού τους Δαναούς καν δώρα φέροντας»; 29/3/2023 Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν φαίνεται άμοιρος σκοπιμοτήτων η εντελώς ξαφνική και απρόσμενη στάση τούρκων τιτλούχων να συγχαρούν την Ελλάδα για την επέτειον της Εθνικής Εορτής, καθ’ ην απετίναξε τον επί 400 έτη σκληρόν οθωμανικόν  τυρανισμόν! Και είναι απορίας άξιον, όλον το σκηνικόν των συγχαρητηρίων δοθέντος ότι μέχρι τούδε κατέκριναν δριμύτατα την Ελλάδα ότι κατάσφαξε τους τούρκους το 1821 σε βαθμόν γενοκτονίας και τώρα την συγχαίρουν που… περιόρισε αισθητά την έκτασή της!!! Στις φοβερές ρητορικές ύβρεις κατά της Ελλάδος τον τελευταίον καιρόν, ανέφεραν τα πρόσθεν με πάθος.

Επί τριάκοντα έτη εσχάτως μας καθυβρίζουν ότι έχομεν καταπατήσει τα Νησιά του Αρχιπελάγους, μας απειλούν να μη ασκήσομεν το δικαίωμα επεκτάσεως των χωρικών υδάτων, επιμένουν να μη υπάρχει στρατιώτης στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και καθημερινώς παραβιάζουν τον εναέριον χώρον προξενούντες σε μας τεραστίαν οικονομικήν ζημίαν. Είχε δε ο πρόεδρός της χαρακτηρίσει ανεπιθύμητον πρόσωπον τον Μητσοτάκην στον οποίον παραδόξως προ ημερών έστειλε τηλεγράφημα και τον συνεχάρη για την επέτειον, ευχήθηκε δε  ευτυχίαν στον Ελληνικόν Λαόν!

Μετά τους σεισμούς στην τουρκίαν η Ελλάδα έστειλε τόννους τροφίμων, φάρμακα, κουβέρτες, αντίσκηνα και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητον σε βαθμόν υπερβολικόν και μάλλον ερωτηματικόν.

Για όλα αυτά σίγουρα υπήρχε σκοπιμότητα και ως εκ θαύματος απεκαλύφθη. «Γονυκλινείς» παρεκαλέσαμεν την τουρκίαν να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδος όπως συμπεριληφθεί στα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η διάρκεια είναι ετησία 2024-2025!! Ζήσε μαύρε μου!!Τι θα κερδίσομεν;  Τίποτα το ουσιώδες, αφού ψηφίσματα του ΟΗΕ ιδίως για την Κύπρον δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν. Άρα ο οργανισμός δεν έχει την επιβαλλομένην δύναμη. Αντιθέτως  το παρασκήνιον εκλογής μας, έγινεν παγκοσμίως γνωστόν!  Η υποστήριξη της τουρκίας δεν είναι αποφασιστική. Επομένως  άνευ οσίας την παρεκαλέσαμεν.

Εκείνη απεναντίας πιο διορατική και πιο στρατηγική, ζήτησε ως αντάλλαγμα να  υποστηρίξομεν την υποψηφιότητά της στο Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του γνωστού  ΙΜΟ με θητειαν τετραετή! Εδώ η ψήφος της Ελλάδος είναι αποφασιστική!  Ο Διεθνής αυτός Οργανισμός άπτεται αμέσως της Ελλάδος με την Ναυτικήν της δύναμη, δεδομένου ότι είναι ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως επί ναυτιλιακών θεμάτων. Άρα η θέση μας στον οργανισμόν αυτόν είναι  άκρως απαραίτητη και επιβεβλημένη. Είναι μέρος της ζωής μας. Εδώ έπρεπε να επιδιώξομεν να γίνομεν μέλος!  Αν δε η τουρκία  αναλάβει την γραμματείαν του οργανισμού, είναι ευνόητη η άκρως μειονεκτική θέση μας, δεδομένου ότι και επί θεμάτων θαλασσίων διαφορών όπως ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχει λόγον!  Και όμοια θέματα στην Ανατολοκην Μεσόγειον αλλά και στο  Αιγαίον Πέλαγος υπάρχουν πολλά, άλυτα μέχρι σήμερα από την αβουλίαν των πολιτικών μας διαχρονικώς. Σε διαμάχες περί αυτών με την τουρκίαν, ο τούρκος γραμματέας του ΙΜΟ ποίαν χώραν θα υποστηρίξει αμέσως ή εμμέσως;;; Επομένως ζητήσαμεν  βοήθειαν   από την τουρκίαν για τον ΟΗΕ  που είναι μηδαμινής ουσίας και δεν επεδιώξαμεν την σημαντηκοτέραν!

Είναι σίγουρον ότι σε ολίγον χρονικόν διάστημα θα ανατραπούν οι φαινομενικές «αγάπες» και θα επανέλθομεν στα ίδια! Η  όλη συμπεριφορά ενδέχεται να υποκρύπτει και καλήν  εικόνα- μεταστροφήν, ώσπου να «αρπάξει» τα F 16 από τις ΗΠΑ οι οποίες ίσως να  είναι «προξενήτριες - πραματευτάδες» αυτού του ακιδοφόρου εναγκαλισμού- προσηγορίας ρητορικής για την οποίαν δεν εδείξαμεν ίχνος υποψίας! 


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: