2 Απριλίου 2023

Τάμα του Έθνους Επέτειος δέκα (10) ετών από την Μεγαλειώδη Ημερίδα εις το Σπόρτιγκ (31.3.2013)

 

idryma

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                           31.3.2023

 

Σήμερα συμπληρώνεται δεκαετία ἀπὸ τὴν Μεγαλειώδη Ἡμερίδα ποὺ εἴχαμε στὸ τεράστιον κλειστὸν ἀμφιθεατρικὸν στάδιον Σπόρτινγκ, ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλύτερων κλειστῶν χώρων συγκεντρώσεων τοῦ λεκανοπεδίου.

 

Εἰρήστω ἐν παρόδῳ ὅτι μᾶς ἐπέβαλαν νὰ πληρώνωμε τεράστια ποσὰ ἐνοικίου, διότι τινὲς κυρίες διὰ νὰ καλύψουν τὰ πάχη των καὶ τὰ κάλλη των ἢ νὰ ἐπιδείξουν τὴν καλλιγραμμία των, φοροῦν ὡς ὑποδήματα ἀνυψωτὴ φτέρνας (καὶ βαρβαριστὶ τακούνι), ἤτοι προσηλώνονται ἥλοις!!!!!!! Αὐτὸ μᾶς κόστισε δυστυχῶς τεράστια ποσά, διότι οἱ διαχειρισταὶ τοῦ ἐν λόγῳ κλειστοῦ χώρου, φοβούμενοι μήπως οἱ ἀνυψωτὲς φτέρνας περάσουν τὸν τάπητα καὶ φθείρουν-καταστρέψουν τὸ πολυτελὲς ξύλινο δάπεδο (παρκέ), ἐκάλυψαν τὸ δάπεδο μὲ αὐξήμενα στρώματα….

 

 

 

 

Συνημμένως, ἔχομεν ὅλο τὸ βίντεο, διαρκείας τεσσάρων ὡρῶν :

 

https://www.youtube.com/watch?v=cG3zQFMwr5k

 

καὶ ἰδιαιτέρως τὰ ὀλίγα, ἀλλὰ βαρυσήμαντα λεπτὰ ὀμίλίας τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας κ.κ Νικολάου :

 

https://www.youtube.com/watch?v=moLMOmUIaD4

 

ποὺ καθήλωσαν τοὺς θεατάς, καθὼς ἔχει συμβεῖ καὶ μὲ τὸ ἀπόσπασμα ἐγγράφου του ἀπὸ 16.2.2015:

«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικείμενης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.

Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του»!!!...(

 

Μὲ τὶς εὐοίωνες ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, εὐελπιστοῦμε ὅτι τὸ Τάμα τῶν Προγόνων μας καὶ ἡ ἐπιθυμία ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ καὶ Φιλελλήνων, θὰ γίνῃ σύντομα πραγματικότης.

                                                            Εἴθε !

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

ttps://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/τάμα-του-έθνους-επέτειος-δέκα-10-ετών-απ/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: