29 Μαΐου 2023

Επέτειος Πτώσεως της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινουπόλεως 29 Μαΐου 1453. 29.5.2023 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ.

 

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: : https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  https://www.facebook.com/foteini.grammi Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 Ἦταν θέλημα Θεοῦ, διὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ἡ Πόλις νὰ τουρκέψ

Ἐνθυμούμεθα ἐφέτος τὴν θλιβερὴ 570η ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως ἀπὸ τὸν Μωάμεθ Β’ τὸν Πορθητή, ἐντὸς ἑνὸς κλίματος ἀγωνίας γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ κατάστασιν.

 Ποῖα γεγονότα ἕπονται;

 Ἡ ἠθικὴ κατάπτωσις θὰ ἔχῃ τελειωμό;

 Τὰ ἄμεσα ἐθνικά μας θέματα πῶς θὰ διαδραματισθοῦν;

 Θὰ ἀναδειχθοῦν ἡγέτες ποὺ θὰ ἀγαπήσουν ἀνιδιοτελῶς τὸ Ἔθνος μας;

 Διὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἱστορία μας καὶ τὶς παραδόσεις μας, ἀναφερόμεθα πάλι εἰς τὸ ἐξαιρετικὸ πόνημα τοῦ Ἀξιοτίμου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΕΝΤΟΥ, Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, τ. Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, τ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς (τοῦ Σίμωνος Καρρᾶ), Παλαιογράφου:

         

 «Θρῆνοι καὶ τραγούδια τῆς Ἀλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως»


 

τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε τὸ Ἵδρυμά μας (Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν) καὶ ἔγινε ἡ παρουσίασις του, τὴν  5.9.2022 εἰς μία σπουδαία ἐκδήλωσιν εἰς τὸν φιλόξενον χῶρον τῆς Αἰθούσης τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12  (https://www.fotgrammi.gr/εκδηλώσεις/προσκλησισ-δελτιον-τυπου-νικ-αν-κλ/).

 

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον τὸν Πρόλογον γράφει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμος. Ἐμεῖς ὡς ἐκδότες δὲν ἐτολμήσαμε νὰ γράψωμε οὔτε πρόλογον, οὔτε ἐπίλογον, ἀλλὰ τὸ ἐπίμετρον μὲ θέμα:

 

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

ΠΟΙΟΥΣ ΘΡΗΝΟΥΣ, ΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΕΤΟΥΣ

ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩΜΕ ΓΙΑ ΤΑ

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ «ΑΛΩΣΕΩΝ»

ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΗΣ

ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ

ΤΗΝ 29ην ΜΑΪΟΥ 1453;;;;;....

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟ:

«ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ»
( ΣΟΦΟΚΛΗΣ ).

 

Τμῆμα τοῦ ἐν λόγῳ ἔχει μεταφρασθῆ εἰς πέντε (5) γλῶσσες.

 

Διὰ περισότερεςπληροφορίες: εἰς τὰ τηλέφωνα 210 3254321 -22.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: