15 Μαΐου 2024

«Συμφωνήσαμεν ότι διαφωνούμεν»!!!!Μιχαήλ Στρατουδάκης

 Η πολυδιαφημισμένη συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού και τούρκου Προέδρου, από τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως επί πολλές ημέρες και με πιθανά αντικείμενα συζητήσεως έληξε στις 13 Μαΐου μετά από ατομικήν σύσκεψη των δύο παραγόντων. Μετά το πέρας αυτής ανεκοίνωσαν στο κοινόν την περίληψη των συζητήσεων τους. Ο τούρκος πρόεδρος με μεγάλην προσοχήν ανεγίγνωσκε τα όσα ήταν στο σημείωμα, ώστε να μη ξεφύγει σε κάτι. Ο Έλληνας έλεγε τα μισά από το χειρόγραφον και άλλα εκ στήθους κοιτάζοντας  το ακροατήριον υπερηφάνως, μήπως τον χειροκροτήσουν ως είθισται εν τη Βουλή.

Απ’ όσα ακούσαμεν δεν εμείναμεν απολύτως ικανοποιημένοι καθ’ ότι αναφορές, στα μείζονα εθνικά θέματα δεν ηκούσθησαν. Συνεζητήθησαν  ή όχι;;

Για την πρόσφατην ασέβειαν της τουρκίας να μετατρέψει σε μουσουλμανικόν τέμενος τον περίπυστον Ναόν των Χώρας και δή ολίγας ημέρας προ της συναντήσεως, ο  χριστιανικός πληθυσμός  είχε εξαγριωθεί. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Ερντογάν κατά την επικειμένην συνάντηση! Σε σχετικόν σχόλιον που είχαμεν αναρτίσει στο διαδίκτυον στις 9/5/2024 όταν  ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε αυτήν την φράση,  γράφαμεν.   «Και τι μ’ αυτό;;». Και δικαιωθήκαμεν. Όπως ανεφέρθη στην κοινήν ενημέρωση ο πρωθυπουργός είπε. «Λυπηθήκαμεν πολύ για την αλλαγήν χρήσεως που κάματε στο Ναόν της Χώρας ενός μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς».

Πρόκειται για Χριστιανικόν Ναόν που έγινε μουσουλμανικόν τέμενος.

Οι ανακοινώσεις των δύο εκπροσώπων κρατών έληξαν με εκτενή συζήτηση για την Γάζαν. Μεγαλυτέραν σε χρόνον από όλα τα άλλα θέματα και κυρίως τα κυριαρχικά μας που εποφθαλμιούν οι τούρκοι. Και σε δευτερολογίαν του επ’ αυτού ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε εν κατακλείδι.

« Να συμφωνήσομεν ότι διαφωνούμεν στο θέμα αυτό, αγαπητέ κ. πρόεδρε αλλά να συμφωνήσομεν ότι συμφωνούμεν στην ανάγκην καταπαύσεως του πυρός στην Γάζαν».

Το ευφυολόγημα  «συμφωνούμεν ότι διαφωνούμεν» είναι εν προκειμένω άκρως άκαιρον και ανεπιτυχές. Συνηθίζεται συχνά από τους λεξιπένητες δημοσιογράφους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς να παρουσιάσουν μίαν σοβαρήν περίπτωση. Όμως από τον Πρωθυπουργόν  και σε μιαν τόσον κορυφαίαν  συνάντηση ήταν ακόμα πιο ατυχής η έκφραση. Ή συμφωνώ με άλλον ή διαφωνώ. Μέσον τι δεν υπάρχει.

Το ρήμα σμφωνώ σημαίνει. Έχω την αυτήν γνώμην με άλλον, εκφέρω την ιδίαν γνώμην που εκφέρει και ο άλλος, ομοφωνώ, ομογνωμονώ, είμαι σύμφωνος. συμμερίζομαι την γνώμην κάποιου, καταλήγω με κάποιον άλλον σε συμφωνίαν, πολιτικήν, στρατιωτική,.επιχειρημαικήν, οικονομικήν. Το ρήμα συμφωνώ προέρχεται από το συν + φωνή= ηχώ ομού, είμαι ομόηχος, αρμονικός, απηχώ τον αυτόν ήχον, συμφωνώ ως προς τον αυτόν ήχον, είμαι αρμονικός, εναρμόνιος. Το αντίθετον παράφωνος και παράτονος. Είναι δυνατόν ο ομόηχος να ταυτισθεί με τον παράτονον; Ποτέ!! Έτσι και το διαφωνώ δεν είναι δυνατόν να ταυτισθεί με το συμφωνώ. Επομένως το ευφυολόγημα σε τόσον κορυφαίαν συνάντηση η οποία είχε και παγκοσμίαν προβολήν ήτο άστοχον και δεν ετίμησε την μεγαλειότητα της Ελληνικής Γλώσσης.

15/5/2024

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: