22 Μαΐου 2024

Πρόσκλησις Εις την παρουσιάσιν του Βιβλίου «Μοναστήρια και Ασκητήρια της Γορτυνίας» Του Παν/του Αρχιμανδρίτου π. Ιακώβου Κανάκη

 

idryma

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: :  https://www.facebook.com/foteini.grammi

                                 ΝΕΟ  https://www.facebook.com/profile.php?id=61557299663296

                                                   Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών καὶ Πνευματικών Αξιών

 

Από την Παγγορτυνιακή Ένωση

21.5.2024

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν συμμετέχει πάντοτε εἰς κάθε ἐθνωφελῆ καὶ κοινωφελῆ ἐκδήλωσιν καὶ προσπαθεῖ νὰ συμβάλλῃ παντοιοτρόπως εἰς τὴν εὐόδωσιν των.

  σεβαστὸς π. Ἰάκωβος Κανάκης, μὲ πολυετῆ δραστηριότητα ὡς Πρωτοσύγκελος πλησίον τοῦ ἀειμνήστου ἀγωνιστοῦ πρώην Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κυροῦ Ἱερεμίου, εἶναι καὶ πολυγραφότατος πέριξ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Τὸ νέο του πόνημα: «Μοναστήρια καὶ Ἀσκητήρια τῆς Γορτυνίας» εἶναι ἕνας ὁδηγὸς εἰς τὴν θρησκευτικὴ ἱστορία τῆς Γορτυνίας.

 

Τὸ βιβλίο θὰ παρουσιάσουν ἐκλεκτοὶ καὶ ἀνεγνωρισμένοι ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος).

 

Τὴν ἐκδήλωση ὀργανώνει ἡ ‘’Παγγορτυνιακὴ Ἔνωσις’’.

Ἐπισυνάπτομε τὴν πρόσκλησιν καὶ τὸ πρόγραμμα.

 

Πάντοτε προσευχόμεθα διὰ τὴν ἀφύπνισιν καὶ φώτισιν τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπειδή, ὅμως, δυστυχῶς, οἱ ἰθύνοντες κατήντησαν φερέφωνα τῶν ἀντιχρίστων καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, φρονοῦμε ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ μὴ προσευχόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ Γένους ἡμῶν, τὸ ὁποῖο εἶναι ὄντως εὐλογημένο.

 

Κατὰ εὐτυχῆ συγκυρία, ἡ σπουδαία αὐτὴ ἐκδήλωσις πραγματοποιεῖται τὴν 22.5.2024, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, Πολιούχου Τριπόλεως καὶ Προστάτου Ἁγίου Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας.

Ὑπενθυμίζομε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατός μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος ὥρισε διὰ ἐφέτος τὴν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ τὴν 1.6.2024 καὶ συνεπῶς δὲν ἰσχύει ἡ ἀρχικῶς ὡρισθεῖσα 25.5.2024.

Ὅσοι προλάβουν νὰ δηλώσουν ἐγκαίρως συμμετοχὴ  θὰ εἶναι φιλοξενούμενοί μας.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/ίδρυμα-προασπίσεως-ηθικών-καὶ-πνευμα/

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: