17 Ιουνίου 2021

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ Δ3 ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 16-6- 2021

 ΒΙΟΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑΣ

Συνταξιούχου εκπαιδευτικού βιολογίας .
Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα των απογόνων  και με τη βοήθεια των Βιοεπιμεριστικών Τελεστών ο διυβριδισμός υπακούει στους τελεστές (3,1)χ(1,2,1)=3,6,3,1,2,1=6,3,3,2,1,1, =300,600,300,100,200,100=600,300,300,200,100,100

Το διυβριδισμό τον ανάγω σε 2 μονουβριδισμούς.

Ο τελεστής (3,1) ισχύει όταν τα διασταυρούμενα άτομα είναι ετερόζυγα  και η σχέση των γονιδίων είναι μεταξύ τους επικρατές, υποτελές.

(Αα)χ(Αα). Συμβολίζουμε με Α  το γονίδιο  για τα κανονικά φτερά είναι επικρατές του γονιδίου α για τα κοντά φτερά  Α»α. Από τη διασταύρωση αυτή η αναλογία απογόνων είναι: (3Α,1α).

Ο τελεστής (1,2,1) ισχύει όταν τα γονίδια είναι ενδιάμεσα, ή ισοεπικρατή, ή φυλοσύνδετα.

Επειδή εδώ έχουμε  αναλογία φύλων-γνωρισμάτων το γονίδιο είναι φυλοσύνδετο . Επειδή στο αρσενικό άτομο εμφανίζονται και τα 2 γνωρίσματα το θηλυκό είναι ετερόζυγο και το αρσενικό έχει το υποτελές γονίδιο για τις κεραίες. Οι μεγάλες κεραίες είναι το υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο.

Συμβολίζουμε με Κ το γονίδιο για τις μικρές κεραίες και κ το γονίδιο για τις μεγάλες κεραίες   Κ»κ.

Οι γονότυποι για το φυλεσύνδετο γνώρισμα στο θηλυκό και αρσενικό άτομο είναι:             ΧΚΧΚ, ΧκΧκ, ΧΚΧκ, ΧκΨ, ΧΚΨ. Το θηλυκό άτομο είναι ετερόζωγο επειδή τα άρσενικα έχουν και τα δύο γνωρίσματα κεραιών. Επομένως  η γονότυποι της διασταύρωσης για το φυλοσύνδετο γνώρισμα  είναι  ΧΚΧκ Χ χκψ

.Από τη διασταύρωση αυτή η αναλογία απογόνων είναι: ΧκΧκ, ΧΚΧκ, ΧκΨ, ΧΚΨ= (1 χκψ ,2  χκ,1 ΧΚΨ)

Συνδυαζόντας τους δυο μονουβριδισμούς οι γονότυποι είναι :

(Αα ΧΚΧκ  )χ(Αα  χκψ ).Από τις αναλογίες των απογόνων έχουμε σε κάθε μονουβριδισμό παίρνουμε τις τελικές αριθμητικές αναλογίες των απογόνων.

(3Α,1α) χ (1 χκψ ,2  χκ,1 ΧΚΨ)= 3Α χκψ, 6Α χκ, 3Α ΧΚΨ, 1α ΧκΨ ,2αΧκ, 1α ΧΚΨ=

6Α χκ, 3Α χκψ, 3Α ΧΚΨ, 2αΧκ, 1α ΧκΨ, 1α ΧΚΨ= 600, 300, 300, 200, 100, 100

Οι μαθητές θα πρέπει να μαθαίνουν μεθοδολογία και όχι ασκησιολογία.

Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στις εξετάσεις σας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: