27 Μαρτίου 2023

Αιγοπρόβατα, όρνιθες, κόνικλοι, στον…αγύριστον, τρώτε σκουλήκια! 23/3/2023 Μιχαήλ Στρατουδάκης

 Γνωρίζουν τι ψηφίζουν οι Βουλευτές;;; Σίγουρα όχι. Δεν έχουν την διορατικότητα των συνεπειών εκάστου Νόμου στο μέλλον. Διαφορετικώς δεν εξηγείται να περιορίσουν έως να απαγορεύσουν τα οικόσιτα ζώα ήτοι αιγοπρόβατα, όρνιθες, κουνέλια, χοίρους ή και ένα όνον από τους βουλομένους να τα εκτρέφουν! Ο Ελληνικός πληθυσμός   διέρχεται περίοδον πείνας και η εκτροφή αυτών των ζώων  ανακουφίζει τους πάντες τα μέγιστα. Τόσον για ιδίαν χρήση όσον και για πώληση μέρους αυτών προς εξασφάλιση κάποιου ποσού. Η ανεργία πλήττει τους Έλληνες ενώ δεν συμβαίνει το ίδιον με τους μετανάστες.

Την εφαρμογήν του μέτρου άρχισαν τμηματικώς οι Περιφέρειες. Πρόκειται για οικονομικήν σφαγήν των κατοίκων της υπαίθρου. Είναι αδιανόητον να απαγορεύσουν σε κάτοικον χωριού να εκτρέφει  αιγοπρόβατα, κότες,  κουνέλια ή κάποιον χοίρον αλλά και να έχει το γαϊδουράκι του για μετακίνηση. Παράλογα και εξωφρενικά. Ευρίσκουν ως δικαιολογίαν τον τουρισμόν. Οι τουρίστες που έρχονται στην Χώραν μας δεν εκτρέφουν ζώα αν είναι από χωριά;  (Σε επίσκεψη του Κ. Καραμανλή στην Γερμανίαν, τις ώρες εργασίας στο σπίτι του πρωθυπουργού ο ίδιος έκαμε μιαν διακοπήν και πήγε προς την αυλην του, άρμεξε την κατσίκα και τους έφερε φρέσκον γάλα! Το άκουσα από τον Γραμματέαν του). Και αν είναι αμιγώς αστοί δεν θα τους προξενούσε μεγίστην ικανοποίηση να γνωρίσουν ορισμένα ζώα που δεν έχουν ξαναδεί;;;Ή μήπως θα τους μόλυνε θανατηφόρα η οσμή των κοπράνων, ενώ τα τοξικά και δηλητηριώδη των αυτοκινήτων, των όπλων,  των βιομηχανιών, οι πυρηνικές διαρροές είναι ωσεί γαλλικά αρώματα;;;

Οι Νομοθέτες είναι και γενναιόδωροι αφού επιτρέπουν δύο αιγοπρόβατα  και τα νεογνά τους μόλις μεγαλώσουν ολίγον πρέπει να εξαφανιστούν. Επίσης 4 όρνιθες. «Στον όρο ορνιθοειδή υπάγονται, οι ωοτόκες όρνιθες, τα κοτόπουλα πάχυνσης, οι πάπιες, οι χήνες, οι ινδιάνοι (γαλοπούλες), φραγκόκοτες, φασιανοί, πέρδικες, ορτύκια| αναφέρει ο Νόμος. Τι σοφές εμπνεύσεις! Τα περιστέρια δεν τα απαγορεύουν και ας ευρίσκονται στις μεγαλουπόλεις και ας ρυπαίνουν την Ακαδημίαν Αθηνών, το Πανεπιστήμιον και όλα τα κτήρια χωρίς αυτά να προσφέρουν κανένα οικονομικόν όφελος.  Ούτε πέριδες,  ούτε ορτύκια, έστω και σε κλωβόν!!!  Οι αγελάδες, οι σκύλοι, οι γάτες   δεν απαγορεύονται;;; Ας βάλομεν μίαν δαμάλαν στον ακάλυπτον της πολυκατοικίας!  Πόσοι από τους ψηφίσαντες έχουν ιδεί ορτύκια;;; Το μέτρον περιορισμού οικοσίτων ζώων είναι βαρύ πλήγμα κατά των Ελλήνων αστών και χωρικών. Πλήγμα  στην οικονομίαν και στην υγείαν. Βαθύτατον και στις δύο περιπτώσεις. Αντί των αγνών αυτών τροφών  έχουν ήδη διοχετεύσει στην αγοράν και μας ταΐζουν τροφές από σκουλήκια κίτρινα, γρύλους, πράσινες ακρίδες  και άλλα 8 είδη σκωλήκων που ενέκρινε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση! Τα σκουληκάλευρα είναι σε μεγάλην κυκλοφορίαν!

Το γάλα που πίνομεν είναι ωσεί  λευκόν ύδωρ! Να στερηθούμεν παντελώς το αγνόν αιγοπρόβειον!!!

Οι απαγορεύσεις αυτές πρέπει να αρθούν άρδην. Και να το επισημάνομεν σε όλους τους υποψηφίους που θα έλθουν μεθαύριον  προς άγραν  ψήφων στα χωριά μας!!! Η επισήμανση να είναι σε έντονον ύφος. Να αντιληφθούν ότι στερούν οικονομικώς τους κατοίκους. Τα παράπονα να είναι σε όλους μηδενός εξαιρουμένου. Θέλομεν αιγοπρόβατα, όρινθες και κουνελάκια στα σπίτια μας όσον περισσότερα είναι δυνατόν να έχομεν. Στην Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν, όσοι είχαν την δυνατότητα να εκτρέφουν ένα ζεύγος αγελάδων, ελέγοντο  «Ζευγίται» και ανήκαν στην αριστοκρατικήν Κοινωνίαν με δικαίωμα συμμετοχής στα Διοικητικά όργανα. Σήμερα  αν εκτρέφεις ζεύγος ορνίθων είσαι διωκτέος!!!! Για να αποφύγεις την δίωξη και καταδοτικήν καταδίωξη αγόραζε κατόπουλα και ωά από αλβανίαν, σκόπια, βουλγαρίαν!   Έφερεν, πολλά ο  ράμα(τα)  για την γούναν σας στο Ζάππειον! Να μη εκποιηθώσιν;;;

23/3/2023

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: