3 Ιουνίου 2023

Εορτή Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων 27.5.23 Βραβεύσεις Προσωπικοτήτων συνέχεια(2) Δημήτριος Βόγγολης Υποστράτηγος ἐ.ἀ., Καθηγητὴς Ἀγγλικῆς Γλώσσης Συντονιστὴς τῆς International Hellenic Association

 

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

NEO e mail : fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐκδηλώσεων εἰς μνήμην τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία οἱ φορεῖς μας :

 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ

Τὸ Περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή»

 

ἀπένειμαν εἰς τὸν κ. Δημήτριον Bόγγολην Ὑποστράτηγον ἐ.ἀ., Καθηγητὴν Ἀγγλικῆς Γλώσσης καὶ Συντονιστὴν τῆς International Hellenic Association τὴν τιμητικὴν διάκρισιν τοῦ Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἡ ὁποία τοῦ ἐπεδόθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου.

 

  

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/εορτή-αγ-νέου-οσιομάρτυρος-παύλου-αρο-2/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: