20 Φεβρουαρίου 2024

Αναμνήσεις Το Ευαγγέλιο της Χαναναίας Ο Απόστολος της Ταβιθά Μνήμη π. Βασιλείου Βολουδάκη

 

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: : https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  https://www.facebook.com/foteini.grammi Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

 


Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»

Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πευκάκια

17.6.2007

 

                                                                             19.2.2024

 

 

Συνεχίζουμε τὴν βιωτή μας, προσπαθῶντας νὰ εἴμαστε προσγειωμένοι. Καὶ ἐλπίζουμε.

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Χαναναίας, ὅπως καὶ ὅλη ἡ Ἁγ.Γραφή, πάντοτε ἐπίκαιρα.

Τὸ χθεσινὸ Εὐαγγέλιο, τῆς 18.2.24, κατελάμβανε μία σελίδα ἀπὸ τὶς ὅλες κι’ ὅλες 8 σελίδες τοῦ 1ου τεύχους τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς (Ὀκτώβριος 1999).

 


Τοιουτοτρόπως, δειλά – δειλά, ἐντείναμε τὶς συστηματικὲς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, οἱ ὁποῖες εἰς τὰ 25 αὐτὰ ἔτη ὑπερέβη τοὺς 100.000 τόνους, πάντα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συμβολὴ ἁπλῶν ἐθελοντῶν καὶ χορηγῶν καὶ μὲ ἀτελείωτη προσωπικὴ ἐργασία καὶ ἔξοδα δικά μας.

 

 Φωτεινὰ παραδείγματα, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ οἱ Ἅγιες Ταβιθά (+ 25 Ὀκτωβρίου) καὶ Φιλοθέη (19 Φεβρουαρίου) μᾶς καθοδηγοῦν στὶς δωρεές.

 

Σήμερα ποὺ ἐπληροφορηθήκαμε τὴν κοίμησιν τοῦ δραστηρίου Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Βολουδάκη, ἀνασύραμε ἀπὸ τὴν μνήμη μας τὴν Θείαν Λειτουργία ποὺ ἐτέλεσε ὁ Φορέας μας  Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὴν Κυριακὴ 17.6.2007 εἰς τὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.

Τότε ὁ ἀείμνηστος π. Βασίλειος εἶχε πεῖ στὸ σύντομο χαιρετισμό του στὸ ἐκκλησίασμα:

«Εὐχαριστοῦμε τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο. Σήμερα χάρις εἰς αὐτόν, λειτουργοῦν σήμερα εἰς τὸν Ναόν μας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zitomir καὶ Novograd Οὐκρανίας κ. Γιοῦρος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Ἰγνάτιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς  ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου. Ποτὲ δὲν ἔχει γίνει πάλι νὰ λειτουργοῦν τόσοι Ἀρχιερεῖς μαζὶ εἰς τὴν μακρὰ ἱστορία τοῦ Ναοῦ μας».

 

Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύῃ!

 


 

Κατὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου κ. Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου, ἐξ ἀριστερών ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zitomir καὶ Novograd Οὐκρανίας κ. Γιοῦρος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ.Ἰγνάτιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς  ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου.

Ἐκ δεξιὼν δεύτερος ὁ ἀείμνηστος π. Βασίλειος Βολουδάκης.

 

 

 


 


Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα τῶν συνεργατῶν καὶ φίλων τῶν φορέων μας.

 

 Δύναμι εἰς ὅλους!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/αναμνήσεις-το-ευαγγέλιο-της-χαναναία/

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: