29 Μαΐου 2024

Η Πόλις αλίσκεται καθημερινώς!!!Μιχαήλ Στρατουδάκης

 Η καταστροφική άλωσις της Βασιλίδος των Πόλεων δεν έγινε την 29ην Μαΐου 1453 και σταμάτησε,  αλλά έκτοτε συνεχώς αλίσκεται και αποβάλει το μεγαλείον και την λαμπρότητά της. Αρχικώς ετέθη σε απηνή διωγμόν ο Χριστιανισμός ο οποίος στο μέγιστον μέρος του απετελείτο από Έλληνες. Δίωξη των απίστων ήταν το σύνθημα τους, ήτοι των Χριστιανών Ελλήνων και αυτό επέφερε διαχρονικώς τον αφανισμόν των Ελλήνων. Του Πόντου, της Σμύρνης, της Κωνσταντινουπόλεως!

Δίωξη των μνημείων τους. Το κόσμημα της ανθρωπότητας από πολιτισμικής, θρησκευτικής και τεχνικής επόψεως, η Αγία Σοφία έγινε ναός των μουσουλμάνων! Το αυτό και η φημισμένη Μονή της Χώρας με τα αμύθητα ψηφιδωτά. Οι Ναοί δεν λειτουργούνται από τους πιστούς τους. Πού είναι η ανεξιθρησκεία; Για την τουρκίαν είναι ανύπαρκτη.

Ο ανέκφραστος τεχνικός πολιτισμός της Ιστορικής Ιωνίας, παρουσιάζεται στους επισκέπτες ως τουρκικός!

Χαρακτηριστική η παρατήρηση επισκέπτου στην Έφεσον στον τούρκον ξεναγόν.

  • Μα οι επιγραφές είναι στην Ελληνικήν Γλώσσαν.

Και ο τούρκος ξεναγός απήντησε

  • Οι αρχαίοι τούρκοι ομιλούσαν Ελληνικά!

Η Άλωσις της Πόλεως και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας γενικώτερον, δεν έγινε από τα στίφη των μογγόλων αλλά από την  λεηλασίαν που επέφεραν στην Βασιλεύουσαν οι Φράγκοι, οι «σταυροφόροι» σωτήρες!

Έκτοτε δεν έπαυσε να αλίσκεται η Πόλις και μέχρι σήμερον αυτό συνεχίζεται, με τις Ελληνικές Κυβερνήσεις να μη αντιλαμβάνονται τίποτε, αλλά να θεωρούν την τουρκίαν ως καλήν φίλην και γείτονα και να υπογράφουν μαζί συνθήκες και αποφάσεις, τις οποίες καταπατά συνεχώς  η τουρκία χωρίς να υπολογίζει αυτά που υπέγραψε! Ουσιαστικώς πρόκειται για καθημερινήν άλωσιν!

Μεταξύ των δεκάδων αθετήσεων από τις πρόσφατες συμφωνίες, ήθλεν στην επιφάνειαν και μία σημαντική η οποία βρίθει  συναισθηματισμού  υπέρ των απαιτήσεων της τουρκίας.

Θα διδάσκονται από το προσεχές έτος τα παιδιά, ότι η «θάλασσα των νήσων», όπως θρασύτατα αποκαλούν το προ αμνημονεύτων ετών Ελληνικόν, Αιγαίον Πέλαγος, με προέκταση ως την Λιβύην, είναι τουρκικά! Αφού δεν βρέθηκε μια κυβέρνηση να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια αυτά συμβαίνουν. Η επέκταση των χωρικών υδάτων θα είχε εγκλωβίσει την τουρκίαν στα περιορισμένα δικά της χωρικα ύδατα και δεν θα είχε αξιώσεις. Τώρα που βρήκε την κερκόπορτα ανοικτήν, ορμά!

Στα Ελληνικά Σχολεία διδάσκεται ότι η Ανατολική Θράκη είναι υπό κατοχήν και  η Κωνσταντινούπολη είναι Ελληνική;; Αυτά απαγορεύονται στην Ελλάδα γιατί ενέχουν επεκτατικές τάσεις!!! Από τους άλλους  επιτρέπονται και δη υποχρεωτικώς.

Ποια χώρα είναι στην σωστήν κατεύθυνση;;;

29/5/2024

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: