11 Ιουνίου 2024

Βράβευσις Κωνσταντίνου Πανταζόπουλου Οδοντιάτρου Εμφυτευματολόγου.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: :  https://www.facebook.com/foteini.grammi

                                  https://www.facebook.com/profile.php?id=61557299663296

                                                   Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ως Πρέσβεως Καλής Θελήσεως υπέρ του Τάματος του Έθνους

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

 

Λήξις

Εορτής Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου

Αροανία - Καλάβρυτα

31η Μαΐου – 2α Ιουνίου 2024

 

                                                                         11.6.2024

 

Χριστὸς Ἀνέστη!

 

Ἡ ἐφετεινὴ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου μας καὶ μερικῶν πιστῶν ἐθελοντῶν, ὑπῆρξε, κατὰ γενικὴ ὁμολογία, λίαν ἐπιτυχής.

 Οἱ βραβεύσεις ὡλοκληρώθηκαν μὲ τὴν παράδοσιν ὑπὸ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΝ Ἀντιναυάρχου κ. Δημητρίου Ἐλευθερίου Κατάρα ΠΝ, τοῦ κ. Δημητρίου Παπαδάτου, εἰς τὸν ἐθελοντὴν κ. Κωνσταντίνον Πανταζόπουλον, Ὁδοντίατρον Ἐμφυτευματολόγον, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρά του -λίαν ὀρθῶς- τὸ  ἀφιέρωσε εἰς τὴν ὁμάδα τῶν φίλων του ἰατρῶν, βατραχανθρώπων κ.λπ. παληκαριῶν τοῦ ναυτικοῦ μας ποὺ συμμετέχουν εἰς τὴν ἐθελοντικὴν προσφορὰ πρὸς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

 

Οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἐνθουσιάσθησαν μὲ τὴν φιλοξενία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου, μὲ τὸν θερμὸν καὶ ἐνθαρρυντικὸν λόγον τοῦ Ἐπισκόπου Ἄσσου κ.κ Τιμοθέου, μὲ τὰ συγκινητικὰ ἄσματα τοῦ π. Γεωργίου Μπλάθρα πρώην Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, μὲ τοὺς θαρραλέους λόγους τοῦ π. Σεραφεὶμ Δημητρίου, μὲ τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα τοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐκ Κέρτεζης Καλαβρύτων κ. Κων/νου Ζαφειρόπουλου καὶ λοιπά.  

Τὴν καλλιτεχνικὴ βιντεοσκόπησιν ἔκανε, ὅπως πάντα, ὁ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀνεκτίμητος καὶ πολυτιμότατος - εὐγενέστατος καὶ ἄκρως εὐσυνείδητος  κ. Λεωνίδας Δρογκάρης. 

 

Ἐπισυνάπτουμε τὸ μεστότατο πνευματικῶν νοημάτων ἔγγραφον τοῦ πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Κ. Μπλάθρα ἀπὸ 23.5.2024 πρὸς ἡμᾶς, ὁ ὁποῖος ἐμπεριστατωμένως ἀπαντᾶ διὰ τὰ ἔργα τῶν φορέων μας. Τοιουτοτρόπως πρέπει νὰ ἀπαντοῦν ὅλοι.

 

 Δηλαδὴ νὰ μὴ γράφουν ‘’συγχαρητήρια γιὰ τὸ ἔργο σας’’  καὶ γενικόλογα καὶ μισόλογα, ἀλλὰ συγκεκριμένως καὶ κατηγορηματικῶς νὰ ἀναφέρωνται εἰς τὶς δραστηριότητές μας, παραδείγματος χάριν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Στρατηλάτου μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας – Τάματος τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ διὰ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀποστέλλομε σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, γεγονὸς ποὺ σημαίνει μεγίστη οἰκονομικὴ αἱμορραγία.

Ἐπειδὴ ἤδη ἐξηντλήθησαν καὶ τὰ 60.000 ἀντίτυπα τοῦ τεύχους 86 μὲ τὸν γενναιότατο Στρατηλάτη μας Θεόδωρο Κολοκοτρώνη εἰς τὸ ἐξώφυλλο καὶ ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔχομε ἀδιάσειστα, συντριπτικότατα στοιχεῖα, ἔπρεπε νὰ ἐπανεκδώσωμε τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», διὰ νὰ δωρίζωμε περαιτέρω, καθότι:

«Ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει» (Β´ Κορ. 9, 6)!!!!!!!!!!!

Εἴμεθα οἱ μοναδικοὶ εἰς τὴν ὑφήλιον ποὺ ἐκδίδομε καὶ ἀποστέλλομε 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τώρα ἐπανεκδίδομε αὐτὰ τὰ συντριπτικὰ στοιχεῖα, διὰ νὰ ἐνημερώνωνται ὄχι μόνον οἱ Ἕλληνες τῆς μητρικῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον

(ὡς γνωστόν, ὑπάρχουν 120.000.000 Ἕλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ οἱ Φιλέλληνες καθημερινῶς πολλαπλασιάζονται).

 

Ἡ ἐκδήλωσις τῆς 1.6.2024 ἔκλεισε μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Τόπου Θυσίας Καλαβρυτινῶν, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Τιμοθέου, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου εἰς τὰ Καλάβρυτα, ὅπου ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Καλαβρύτων π. Κωνσταντῖνος Μητρόπουλος μᾶς ἐπέδειξε κατ’ ἐξαίρεσιν τὸ καμμένο κατὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ συμφορὰν ὑπὸ τῶν Γερμανῶν εἰς τὰ Καλάβρυτα τὴν 13.12.1943 Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο εὗρον τὰ παιδιὰ καὶ οἱ γυναῖκες εἰς τὰ συντρίμμια τοῦ Ναοῦ καὶ ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος κ.κ. Τιμόθεος καὶ ὅλοι ο}ι προσκηνυτὲς συνεταράχθησαν ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα καὶ τέλος τῆς Ἱ.Μονῆς τοῦ Μ. Σπηλαίου, ὅπου ἐπιστρέφων ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς Ἀροανία πρὸς Πάτρα, δὲν ἤθελε οὔτε 5 λεπτὰ νὰ σταθῇ εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιο. Ὅταν ὅμως τὸ ἐπισκέφθηκε καὶ ἔτυχε τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἡγουμένου, ἐνθουσιάσθηκε τόσον πολὺ ἀπὸ τὰ Ἅγια Λείψανα, τὸ Μουσεῖο  καὶ γενικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, ὥστε ἔμεινε σχεδὸν τέσσερις ὥρες.

 

Εἰς τὸ Μ. Σπήλαιο ἀποχαιρετήσαμε τὸν Ἐπίσκοπο κ.κ Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε ὅτι πολὺ σύντομα θὰ ἐπανέλθῃ.

 

 

      ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321              

Δεν υπάρχουν σχόλια: