5 Αυγούστου 2022

Εγκλήματα και βιασμοί, ο απόλυτος διασυρμός και ταπείνωση της Ελλάδος!!

 Φρικιασμός και ατελεύτητη αισχρότητα  μας διακατέχει εκάστην  ημέραν που ακούμεν και δη εν εκτάσει τα πάσης μορφής εγκλήματα και  βιασμούς ανηλίκων. Λέγομεν εκάστην ημέραν διότι αυτό είναι η πραγματικότητα. Καθημερινώς οι περιγραφές δεν απολείπουν αλλά δυστυχώς είναι και εκτενείς!  Δίδονται λεπτομέρειες οι οποίες ουδόλως έπρεπε να μνημονεύονται!

Η ακατάσχετη σφαγή γυναικών από τους συζύγους έχει καταντήσει οικτρός κανόνας. ‘Άραγε  οι δράστες φοβούνται τον Νόμον;;; Και αν τον φοβούνται γιατί προβαίνουν σ’ αυτές τις θηριωδίες;  Οι ψηφίσαντες τους Νόμους προς υποστήριξη του Ελληνικού πληθυσμού έχουν διερωτηθεί ποτέ για τις καθημερινές ανθρωποκτονίες; Σκέφθηκαν αν πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα;  Ή ακούνε τις θηριωδίες  και δεν υπάρχει ψυχικός σπαραγμός; Και κάτι που δεν είναι πάντα εντόνως διευκρινιζόμενον. Πρόκειται για Έλληνες φονιάδες ή μήπως υπάρχουν και δράστες από τους οικονομικούς ή παρανόμους μετανάστες;;;  Η πυκνότητα των εγκλημάτων του είδους αλλά και άλλων φόνων μετά ληστειών,  πλήττουν βαρύτατα  τον χαρακτήρα του Έλληνος ο οποίος μέχρι προ τινος δεν προέβαινε σε εγκλήματα τοιαύτης και τοσαύτης εκτάσεως. Ήταν Λαός ήσυχος, ήρεμος και ευγενής. Πως αιφνιδίως απέβαλεν αυτά τα  προαιώνια προτερήματά  του;; Και γιατί να τα αποβάλλει αν όντως αυτό ισχύει; Αν δρουν έποικοι και διασύρουν οικτρώς την Ελλάδα, τι μέτρα λαμβάνονται για να δοθεί ευρεία δημοσιότητα ότι δεν εγκλημάτησαν γηγενείς; Πως θα διαφυλαχθεί το κύρος της Ελλάδος ως ασφαλούς χώρας;;

Το άλλον φρικτόν πολυημερήσιον έγκλημα της ασελγείας επί νεαρών αρρένων και θηλέων και σε πολύ μικρές ηλικίες πως θα αποτραπεί; Γονείς, διδάσκαλοι, γυμναστές, αστυνομικοί, οικείοι, κληρικοί, ανάδοχοι, μη εξαιρουμένων και των εποίκων, ασελγούν  σε πρώτην ευκαιρίαν ή και κατ΄ εξακολούθηση επί νεαρών αδιακρίτως φύλου, τα  πλείστα σε μικρές ηλικίες!!! Πως εκολάφθη  αυτό το ολέθριον βδέλυγμα;

Τα κατά κόρον εγκλήματα που ανεφέραμεν έχουν υποβιβάσει το κύρος της χώρας μας, ως αψόγου και αμώμου σε εγκληματικές και βάναυσες ανομίες. Χώρα με ιδιαίτερα καλόν όνομα. Το όνομα αυτό, η έξωθεν αρίστη μαρτυρία, με τα εγκλήματα και τους επαίσχυντους βιασμούς  ήρχισε να θολούται. Ποίοι και πως θα το λαμπικάρουν ως πρότερον και  δη αμεσότατα;;;;

4/8/2022

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: