6 Δεκεμβρίου 2022

Έωλες φράσεις τούρκων πανικοβάλλουν τους Έλληνες;;;;6/12/2022 Μιχαήλ Στρατουδάκης

Φρικτή και ανυπόφορη είναι η καθημερινή αναφορά από τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως, των  πάσης μορφής άνευ βάσεως καταγγελιών ή απειλών των τούρκων τιτλούχων  κατά της Ελλαδος.  Και δεν αρκεί ότι τα λένε προς έξαψη μένους κατά της Ελλάδος από του πολίτες τους, αλλά είναι και εκείνα τα Ελληνικά Μέσα Ενημερώσεως που τα επαναλάμβάνουν 1.000 φορές την ημέραν και έχουν φέρει  σε δεινήν ψυχολογικήν θέση αλλά και σε ταπεινωτικόν σημείον τους Έλληνες!
Το 1996 περίπου όταν η Ελλάδα τόνισε ότι θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. μας απείλησε η τουρκία με το πάνυ αβάσιμον  « αν προβείτε σ΄αυτήν την πράξη θα σας κηρύξομεν τον πόλεμον»! Και οι δικοί μας έκτοτε έχουν περιέλθει σε πανικόν και δεν τολμούν να ενεργοποιήσουν ένα κυριαρχικόν μας δικαίωμα και δη αναφαίρετον. Αναφέρουν δε την απειλήν  αυτήν σε όποιαν συνεδρίαν ευρεθούν στο εξωτερικόν, κάτι που μάλλον μας ταπεινώνει.


Τώρα βρήκαν τούρκοι το άλλον πιο έωλον «θα έλθωμεν μια νύκτα και θα σας συντρίψομεν». Το λένε καθημερινώς και τα δικά μας Μέσα Ενημερώσεως, το επαναλαμβάνουν συνεχώς! ΜΑ ΔΕΝ ΚΥΛΑ ΑΙΜΑ Ελληνικόν στις φλέβες τους και  τρομοκρατούν τον Λαόν με τέτοιες ανοησίες των τούρκων! Δεν έπρεπε να γίνεται καμμία αναφορά.  Τα είπαν οι τούρκοι να τα ακούσουν οι τούρκοι, όχι εμείς να τα στείλομεν στα πέρατα της Γής  και να τους ηρωποιούμεν!
Το άλλον φρικτον και απολύτως εκτός πάσης αρχής Δικαίου Ελληνικού και Διεθνούς είναι ότι καθημερινώς  πάντες οι τούρκοι ανώτεροι αναφέρουν ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν τα Νησιά! Και δικοί μας επαναλαμβάνουν αυτές τις επιδιώξεις  1.000 φορές την ημέραν! Υπάρχει Δημοσιογραφική δεοντολογία;; Τα Νησιά πρέπει να εξοπλισθούν γενναίως για λόγους ασφαλείας των κατοίκων. Και το αμυντικόν υλικόν που πήρε η Κυβέρνηση και το έστειλε στην Ουκρανίαν ήταν μέγα Λάθος, τόσον για τα Ελληνικά δεδομένα  όσον και για τα Ευρωπαϊκά!
Η  άλλη έτι περισσότερον έωλη τουρκική απειλή είναι ότι τα Νησιά τελούν  υπό κυριαρχίαν! Κανένα Ελληνικόν Μέσον δεν τόλμησε να αντιτάξει ότι η Ανατολική Θράκη και η Βασιλεύουσα τελούν υπό τουρκικήν κατοχήν, Φοβούνται μήπως θεωρηθούν με κυριαρχικές βλέψεις; Οι τούρκοι γιατί δεν φοβούνται κάτι ανάλογον έναντι της Ελλάδος ή της Συρίας; Οι αλβανοί γιατί δεν φοβούνται; Μόνον εμείς είμεθα οι δειλοί; Μέχρι πότε;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: