23 Ιανουαρίου 2023

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Αναφορά εις Μνήμην Αειμνήστου Πατρός Διονυσίου Καλαργύρου

 


«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr

 fotinigrammi@gmail.com

 στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: : https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και

            &  https://www.facebook.com/foteini.grammi Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

 

Εορτολόγιο

23η  Ιανουαρίου

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

          Αναφορά εις Μνήμην

Αειμνήστου Πατρός Διονυσίου Καλαργύρου  *

 

23.1.2023

23 Δ Κλήμεντος ἱερομ. ἐπισκόπου Ἀγκύρας (312) (Κλημεντίνης),

          καὶ  Ἀγαθαγγέλου μ. μαθητοῦ αὐτοῦ (312),

Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ (16ος αἰ.) *,

Μαϋσιμᾶ ὁσ. τοῦ Σύρου,

Σαλαμανῆ ἡσυχαστοῦ,

Ἁγ. 2 μ. ἐν Παρίῳ Ἑλλησπόντου,

Ἀχολίου ἐπ. Θεσ/νίκης (384),

Γενναδίου Λιθουανοῦ τοῦ ἐν Κοστρομᾷ (1565),

Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κοστρομᾷ τῆς Ρωσίας διαλαμψάντων Ἁγίων,

Ἀνατολίου ἐπισκ. Ὁδησσοῦ Ἱερομάρτυρος (1938).

 

 

* Κάνομε ἀναφορὰ εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς κυροῦ Διονυσίου Καλαργύρου, ἱδρυτοῦ καὶ τῆς «ψυχῆς» τοῦ Οἰκοτροφείου «Ἁγία Τριάς» εἰς Ἴλιον.

Ὁ ταπεινὸς Γέρων, ὀρφανὸς ὁ ἴδιος, ἐδημιούργησε μία «φωλιά» στοργῆς, ἀγάπης, ἐλπίδος καὶ δημιουργίας διὰ τὰ ὀρφανὰ καὶ κατατρεγμένα παιδιά, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρέκυψαν σπουδαῖα στελέχη εἰς τὴν κοινωνία.

 

Οἱ φορεῖς μας, μὲ τὶς πτωχότατες δυνάμεις μας, τὸν συνέδραμε.

 

Καὶ ἐκεῖνος πάντοτε μᾶς τιμοῦσε μὲ τὴν παρουσία του εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας

(συνημμένη φωτογραφία

ἀπὸ Ἱερὰ Πανήγυριν Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων  

καὶ

Ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ Γήπεδο Sporting

(Ἔτος 2013)  

  

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/εορτολόγιο-23η-ιανουαρίου-ίδρυμα-προασ/

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: