23 Ιανουαρίου 2023

Ποίος ο προορισμός των Εθνοπατέρων;;

Οι αιρετοί εκπρόσωποι της Ελλάδος στο Κοινοβούλιον έχουν συγκεκριμένον, σημαντικόν αλλά και εν κατακλείδι ιερόν προορισμόν.  Η τύχη της Ελλάδος και το μέλλον του Λαού είναι στα χέρια τους. Η οικονομική άνοδος της Χώρας, η ασφάλεια αυτής, το μορφωτικόν επίπεδον του Λαού,  η υπάρχουσα αδιάλειπτος εργασία και γενικώς πάν το αναγκαίον δια μίαν κατά το μάλλον ή ήττον ευπορούσαν κοινωνίαν οφείλεται στους Βουλευτές. Έχει άμεσον εξάρτηση από τις αποφάσεις τους (Νομοθετείν) και λοιπές δράσεις τους ώστε να υπάρχει πάντα οικονομική ευστάθεια και ευμάρεια στον τόπον.

Βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ενσυνείδητος εργασία των Υπουργών, η συνεχής παραμονή τους στο υπουργικόν Γραφείον, η διορατικότητά τους και οι προβλέψεις τους για τα γενόμενα. Οι εργατικοί Υπουργοί πάντα απέδωσαν ιδία όσοι στηρίχθηκαν στις δυνάμεις τους αλλά και στις υποδείξεις των ανωτάτων υπηρεσιακών παραγόντων. Οι τελευταίοι είναι η καρδιά της επιτυχίας ενός υπουργού όταν τις λαμβάνει σοβαρώς υπ’ όψιν και δεν τις περιφρονεί στηριζόμενος στις πλημμελείς γνώσεις του.

Οι προϋποθέσεις ιδίως της συνεχούς παραμονής τους στο υπουργικόν Γραφείον σήμερα δεν τηρούνται!

Οι πλείστοι εξ αυτών προτιμούν την οθονοπροβολήν και καθημερινώς ευρίσκονται σε Τηλεοράσεις και Ραδιόφωνα  εξηγούντες τα πάντα  από την ζωήν των αβυσαίων οργανισμών έως τα μυστήρια του Σύμπαντος, τα ατυχήματα, τις πορνείες, την οικονομικήν πτώση. Για όλα έχουν λόγον. Και ο λόγος τους είναι κυρίως η κατηγορία των λοιπών πολιτικών Κομμάτων και τα συναφή τούτοις.

Τα τελευταία χρόνια  οι Υπουργοί και οι Βουλευτές, έχουν γίνει συνεργάτες στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως. Εξ όρθρου βαθέως έως νυκτός απερχομένης ευρίσκονται στους σταθμούς και ομιλούν συνεχώς, Πότε είναι στο γραφείον τους και πότε μελετούν τα εξόχως δύσκολα θέματα για κάθε υπουργείον; Η αδειάλειπτος παρουσία τους έχει γίνει πολύ ενοχλητική στο κοινόν, το οποίον ερωτά.

n  Γιατί τους ψηφίσαμεν; Για να είναι αμίσθωτοι Δημοσιογράφοι στα κανάλια και τα Ραδιόφωνα; Για το μέλλον μας ποιος θα φροντίσεις; Για την ακρίβειαν που μας σκοτώνει καθημερινώς τι έχει να πεί ο αρμόδιος Υπουργός;  Όταν ο πληθωρισμός πέφτει όπως και οι τιμές σε πετρέλαιον και αέριον, γιατί οι τιμές σε τρόφιμα ανεβαίνουν;

Οι απορίες του κοινού είναι ατελείωτες αλλά και αναπάντητες. Πότε θα μελετήσουν αυτά και χιλιάδες άλλα όμοια και δυσκολότερα, οι Υπουργοί, όταν απουσιάζουν από το Γραφείον τους;  Εξελέγησαν για το Λειτούργημα του Βουλευτού και  να ευρίσκονται στο Κοινοβούλιον,  όχι στα «τραπέζια» των τηλεοράσεων. Πρόκειται για αθέτηση του σκοπού που τους ανέθεσε ο Λαός, ο οποίος αγανακτεί με την παρουσίαν τους αυτή.  Καλόν θα ήταν να υπήρχε απαγόρευση αυτής της  παρουσίας. Αλλά κανείς δεν τολμά να το πράξει. Κανείς δεν έχει την δύναμη να το επιβάλλει. Καλλίτερα κανείς και  ιδίως  υπεύθυνος Πρωθυπουργός δεν θέλει, αφού συνεχώς οι αδολεσχούντες στις οθόνες υποστηρίζουν τον ίδιον και το Κόμμα τους! Έπρεπε να είχε απαγορευτεί αυτή η παρουσία τους.  Και τώρα δεν είναι αργά, αλλά οι εκλογές τους φέρνουν περισσότερες ώρες στις Τηλεοπτικές οθόνες και Ραδιόφωνα.

Και ας μαστίζουν τον Λαόν οι ακρίβειες σε τρόφιμα και υπηρεσίες και ας τον πλήττει η ανασφάλεια, η ανεργία, οι πορνείες, οι ληστείες, οι παιδεραστίες και άλλα ων ουκ έστιν αριθμός!

23/1/2923

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: